top of page
Zoeken

KLAAR VOOR DE START!

Vorige week maakte onze school al de aankondiging dat vanaf nu vrijdag de lessen voor het eerste, tweede en zesde leerjaar heropstarten. Naast deze heropstart blijven we ook nog steeds onze noodopvang op school organiseren. Deze nieuwsbrief is dus bedoeld voor alle ouders op school!

In deze laatste nieuwsbrief voor de heropstart van de lessen komen nog eens volgende zaken aan bod: 

 1. Wanneer krijgt mijn kind les op school? 

 2. Wanneer kan ik terecht in de noodopvang op school? Wat zijn voortaan de uren waarop mijn kind naar de noodopvang kan komen?

 3. Wat met het contractwerk (lager) en de activiteitenbundel (kleuter)?

 4. Mijn kind mist het sociaal contact met zijn klasgenoten en de leerkracht, wat nu? 

 5. Hoe houden jullie het veilig op school

 6. Worden er rijen georganiseerd op school?

 

WANNEER KRIJGT MIJN KIND LES


Alle kinderen van het eerste, tweede en zesde leerjaar - behalve enkele kinderen die om medische redenen niet mogen - hervatten de komende vrijdag na een lange periode van afstandsonderwijs opnieuw de lessen. Bedankt om zo massaal jullie kind aan ons toe te vertrouwen. De kinderen komen vanaf vrijdag voor vier halve dagen naar de lessen en dit op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.  Het lesrooster van de kinderen uit de A-groepen (L1A, L2A en L6A) komen op onderstaande momenten naar de lessen. Wie tot deze groep(en) behoort, werd hier reeds vrijdag vanop de hoogte gebracht. 

Het lesrooster van de kinderen uit de B-groepen (L1B, L2B en L6B) komen op onderstaande momenten naar de lessen: 

De kinderen van het eerste en tweede leerjaar krijgen les in hun eigen klaslokaal op afdeling Nieuwplaats. Kinderen van het zesde leerjaarkrijgen eveneens les in hun eigen klaslokaal op afdeling Brugseweg De kinderen verblijven de hele dag binnen hun eigen bubbel. Ze spelen in een afgebakend deel en op een ander moment dan de schoolopvang, ze gaan op aparte momenten naar de toiletten, eten apart van de schoolopvang... Meer informatie over hoe we het veilig houden op school, vind je later in deze nieuwsbrief.  Kinderen die voor of na de lessen naar de schoolopvang willen gaan, moeten nog steeds ingeschreven worden. De inschrijflink hiervoor ontvangen jullie vrijdag rond 10.00 uur in jullie mailbox.  Indien je kind afwezig is en die dag naar de les moet komen, breng je de leerkracht hiervan op de hoogte. 

 

WANNEER KAN IK TERECHT IN DE NOODOPVANG? WAT ZIJN DE UREN VAN DE OPVANG? 


We voorzien nog steeds noodopvang op school voor volgende doelgroepen: 

 1. Kinderen waarvan beide ouders buitenshuis moeten werken en niet beschikken over andere mogelijkheden van opvang (attest van de werkgever afgeven).

 2. Kinderen in een kwetsbare thuissituatie.

Inschrijven voor de opvang op school blijft verplicht! Je kan steeds inschrijven tussen vrijdag 10.00 uur en zondagochtend 10.00 uur. Om onze praktische organisatie en vooral de veiligheid van iedereen te garanderen, vragen we zoveel mogelijk binnen deze periode in te schrijven.

Wanneer je je kind voor of na het lesmoment, naar de schoolopvang wil sturen, dien je ook in te schrijven (dus wanneer je kind de maandagochtend les heeft en de maandagmiddag in de schoolopvang wil bijven, schrijf je in via onze website). Het inschrijfformulier staat vrijdagochtend rond 10.00 uur online op onze website. 

De schooluren blijven binnen deze noodopvang gelden, op één uitzondering na. Voortaan duurt de schoolopvang op vrijdag tot 16.00 uur (en dus niet meer tot 15.00 uur). Dit om de schooluren van de lesgroepen en schoolopvang gelijk te trekken. 

 

WAT MET HET CONTRACTWERK (LAGER) EN DE ACTIVITEITENBUNDEL (KLEUTER)?


Het systeem van het contractwerk en de activiteitenbundel blijft ook na de heropstart van de lessen doorlopen. Voor het kleuter, derde, vierde en vijfde leerjaar wijzigt hierbinnen niets. 

Voor het eerste, tweede en zesde leerjaar zal het contractwerk er voortaan licht anders uitzien. Zo verdwijnen de filmpjes en worden deze vervangen door de lessen in de klassen. De verdere inoefening van de geziene leerstof, zal nog steeds aan de hand van het contractwerk gebeuren. Het contractwerk maken op de momenten dat er geen les is, blijft dus belangrijk! Concreet zal je kind binnen het contractwerk steeds oefenmateriaal vinden van de leerinhouden die het de dag ervoor gezien heeft tijdens de lessen. Het contractwerk van de kinderen uit het eerste, tweede en zesde leerjaar zal voortaan meegegeven worden met je kind en dus niet meer te downloaden zijn via de website. Kinderen die thuis blijven om medische redenen zullen het contractwerk krijgen van de zorgleerkracht waarmee je kind in contact staat. 

 

MIJN KIND MIST HET SOCIAAL CONTACT MET VRIENDJES EN LEERKRACHT, WAT NU?


Omdat het kleuter, derde, vierde en vijfde leerjaar de lessen nog niet hervatten, merken we meer en meer dat deze kinderen het sociaal contact met hun klasgenoten en leerkracht missen. Om dit gemis (gedeeltelijk) op te vangen, zouden we vanaf volgende week graag experimenteren met videogesprekken met de volledige klas De link naar deze videogesprekken en alle uitleg hieromtrent, zal verwerkt zitten in het schoolwerk van volgende week. Meer informatie volgt in de nieuwsbrief omtrent het schoolwerk van komende zondag. 

 

HOE HOUDEN JULLIE HET VEILIG OP SCHOOL? 


We blijven op school aandacht hebben voor de verschillende veiligheidsmaatregelen die ondertussen al een tijdje van kracht zijn. Deze werden ook uitgewerkt op kindniveau en prijken overal op onze school: 

 1. We ontsmetten bij aankomst en wanneer we naar huis gaan onze handen met handgel. Daarnaast wassen we telkens de handen wanneer we naar de speelplaats gaan en opnieuw in de klas komen. 

 2. De lichaamstemperatuur wordt bij het binnenkomen van de school gemeten. Dit kan wat vertraging met zich teweeg brengen. Kom dus tijdig naar school. 

 3. We vragen kinderen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Ook in de klassen zitten de kinderen op 1,5 meter van elkaar. 

 4. Wie ziek is wordt gevraagd thuis te blijven. Wie ziek wordt op school, wordt afgezonderd uit de bubbel waarna ouders gecontacteerd worden. 

 5. Onze schoolinfrastructuur werd aangepast zodat er: op verschillende plaatsen eenrichtingsverkeer is, wachtstippen zijn aan de toiletten, kinderen met maximaal 2 kinderen het toilet binnen mogen, enkel nog toegang is voor kinderen en schoolteam... 

Wil je je kind al wat voorbereiden op de belangrijkste maatregelen die we hanteren op school? Dan kan je via de link hieronder onze posters met maatregelen op kindniveau downloaden. 

 

WORDEN ER RIJEN GEORGANISEERD? 


Omdat we bij het organiseren van rijen niet de gevraagde 1,5 meter kunnen garanderen tussen de kinderen, worden er voor onbepaalde duur geen rijen georganiseerd. Kinderen worden ook niet overgestoken over een zebrapad in de buurt van de school. We vragen zoveel mogelijk je kind zelf naar school te brengen en op te halen. Indien je dit niet kan (omdat je moet werken) kan je kind voor en na school terecht in de Buitenschoolse Kinderopvang 't Buitenbeentje. Contacteer in dat geval steeds zelf de BKO zodat ze op de hoogte zijn van de komst van je kind. Laat je kind enkel alleen naar huis gaan, indien je kind dit via een veilige weg kan doen en voldoende zelfstandig is hiervoor. Jij als ouder kan dit het best inschatten bij je kind. 

 

NOG VRAGEN? 


Zit je na deze nieuwsbrief nog met vragen? Lees dan onze veelgestelde vragen op onze website of contacteer ons via onderstaande contactgegevens:


Recente blogposts

Alles weergeven

Vervanging juf Sabrine

Beste ouders Beste allemaal Eerder lieten we u weten dat juf Sabrine in ziekteverlof gaat voor ongeveer een 6-tal weken. Dit ziekteverlof gaat volgende week woensdag in. Juf Sabrine wordt vervangen do

Comments


bottom of page