top of page
Zoeken

REFTERGEBRUIK

Via deze weg willen we nogmaals benadrukken dat kinderen enkel op school mogen eten, indien ze geen andere mogelijkheden hebben dan op school te eten. Op die manier kunnen we het aantal kinderen in de refter beperken en kunnen kinderen onderling meer afstand houden. We vragen om kinderen (indien mogelijk) te laten eten bij grootouders of familie, grote kinderen alleen thuis te laten eten of om, wanneer je als ouder eenmalig niet moet werken, je kind thuis te laten eten. We vragen uitdrukkelijk de aandacht om niet voor het gemak te kiezen, maar te denken aan de veiligheid van iedereen op school.

bottom of page