top of page
Zoeken

SCHOOLMAATREGELEN CORONAVIRUS

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.


De bedoeling is dus dat uw kind thuis blijft, zodat we zo weinig mogelijk kinderen samen moeten zetten. In uitzonderlijke gevallen voorziet de school in opvang:

  • Voor kinderen van verzorgend en verplegend personeel die van dienst zijn.

  • Kinderen die normaal gezien opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders..

  • Kinderen van wie de ouders in de onmogelijkheid zijn zelf opvang te organiseren.


De eventuele opvang van de school gebeurt tijdens de gewone schooluren, daarbuiten blijft de gemeentelijke opvang functioneren. De school voorziet geen eten of drinken tijdens deze opvang. Boterhammen en drank worden meegebracht van thuis. Vanaf morgenmiddag 12.00 uur zult u voor deze opvang op school een aanvraag kunnen doen via de website van de school.


Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd. Bij het organiseren van de opvang houden we ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie...


Normaal gezien waren er maandag geen kinderen op school omwille van een pedagogische werkdag. Deze werkdag gaat niet door! De regelingen voor opvang die u eerder regelde kunt u blijven volgen, maar in uitzonderlijke gevallen zoals hierboven beschreven kan uw kind ook terecht op school.


De maatregelen van de overheid en de ondersteunende maatregelen om onze leerlingen verder onderwijskundig te ondersteunen zijn op vandaag nog altijd niet duidelijk! Om u actueel en vlug verder te informeren voorzien we vanaf nu een paar informatiekanalen:


Vanaf zaterdagmiddag informeren we u verder, o.a. over de opvang voor de noodzakelijke situaties, de onderwijskundige ondersteuning volgt later op de week.


Uiteraard kan je steeds terecht voor info bij de directeur:


Blijf als ouder alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen). Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.Meer informatie over het coronavirus?

Recente blogposts

Alles weergeven

Vervanging juf Sabrine

Beste ouders Beste allemaal Eerder lieten we u weten dat juf Sabrine in ziekteverlof gaat voor ongeveer een 6-tal weken. Dit ziekteverlof gaat volgende week woensdag in. Juf Sabrine wordt vervangen do

Comments


bottom of page