top of page

KALENDER EN SCHOOLUREN

st.jpg

BELANGRIJKE DATA

SCHOOLUREN

15 september                  

22 september                

6 oktober                         

18 oktober                         

20 november                   

22 december              

26 januari                        

31 januari                        

25 februari                      

26 februari                   

6 maart                              

21 mei 

24 mei                            

                    

De poort gaat 's morgens een half uur eerder open, 's middags een kwartier voor de start van de lessen.

Schoolreis graad II

Schoolreis graad III

Schoolfotografie

Pedagogische werkdag

Vrije dag

Kerstsong

Openklasmiddag kleuter

Pedagogische werkdag 

Kip aan't spit

Vrije dag

Pedagogische werkdag

Schoolreis kleuter

Schoolreis graad I 

                    

KALENDER EN SCHOOLUREN

PRIJZEN

School organiseren kost geld. De school wordt door de overheid gesubsidieerd om een goed gratis basispakket aan te bieden binnen de wettelijke normen. Alles wat noodzakelijk is om aan dit wettelijk verplicht basispakket binnen de school te voldoen is dus gratis: zakrekenmachine, passer, schrijfgerief, handboeken... Voor onderstaande zaken wordt via de schoolfactuur een min of meer vast bedrag aangerekend.

Volle maaltijd kleuter                                                                      3,50

Volle maaltijd lager                                                                        € 3,80

 

Soep                                                                                                  € 0,60

Reftergebruik                                                                                  € 1,10

Watergewenning  (derde kleuter)                                                € 15

Zwemmen en vervoer (leerjaar 1)                                               gratis

Zwemmen en vervoer (vanaf leerjaar 2)                             €5 / beurt

Turn t-shirt (verplicht)                                                                          8

Turnbroek                                                                                             € 9

Schoolreis kleuter                                                                   Max. € 25

Schoolreis lager                                                                      Max. € 40

Meerdaagse uitstap                                                      Max. € 50/dag

Langlaufen                                                                                         € 30

Extra sportactiviteiten                                                                      € 6​

Bij inschrijving krijg je meer informatie over de betalingswijze. Als het niet lukt om het (hele) bedrag (in een keer) te betalen gaan we in gesprek over de mogelijkheden. Aarzel niet om ons te contacteren bij eventuele betalingsmogelijkheden. Een goed gesprek kan heel wat problemen vermijden. 

SCHOOLGELD

DOCUMENTEN

DOCUMENTEN

ZIEKTE LAGER

ZK3.jpg

ZIEKTE K3A

MEDICATIE

ONGEVAL

VROEGTIJDIG AFHALEN

Aanpassingsstrookje.png

AANPASSINGSSTROOKJE VOLLE MAALTIJD

Schooltoeslag.jpg

SCHOOLTOESLAG

DOCUMENTEN

BROCHURES

PP.jpg

PEDAGOGISCH PROJECT

Zorgvisie.jpg

ZORGVISIE

2223 - Ouderbrochure kangoeroeklas.docx-1.png

KANGOEROEKLAS

avi-lezen.jpg

AVI-LEZEN

BROCHUES
 • Wat moet ik doen wanneer mijn kind afwezig is?
  Indien je kind afwezig is breng je zo snel mogelijk de klasleerkracht op de hoogte. De snelste manier om dit te doen is door een bericht of mail te sturen. Je kan ook het secretariaat contacteren. Indien je kind leerplichtig is (vanaf 6 jaar) breng je nadien zo snel mogelijk ofwel een doktersbriefje binnen ofwel een ziektebriefje die je op de pagina 'Documenten' kan downloaden. We willen toch nog even meegeven dat zieke kinderen niet op school horen! Deze kinderen kunnen het schoolleven niet volgen en bevinden zich op school dan ook niet in de ideale omstandigheden om opnieuw beter te worden. Bij een onaangekondigde afwezigheid zal de school zo vlug mogelijk al het nodige doen om de ouders hiervan te verwittigen.
 • Wat moet ik doen indien mijn kind medicatie dient te nemen op school?
  In uitzonderlijke gevallen kan je als ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Daartoe gebruik je de medicijnkaart die te downloaden is via de pagina 'Documenten'. Daarop dien je het volgende in te vullen: naam medicijn, vorm, dosering, wanneer en hoe vaak te nemen en de vorm van bewaren. Vergeet de medicijnkaart ook niet te ondertekenen.
 • Is er voor- of naschoolse opvang op school?
  De schoolpoorten gaan open om 8.15 uur en sluiten op maandag, dinsdag en donderdag om 16.15 uur, op woensdag om 11.45 uur en op vrijdag om 15.15 uur. Op de speelplaats is je kind onder toezicht. Stuur jullie kind tijdig, maar niet vroeger dan nodig naar school. De school kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor kinderen die wachten aan een gesloten schoolpoort. Ook de buurt stelt spelende kinderen voor de schoolpoort niet op prijs. In de Nieuwplaats kunnen ouders hun kinderen tot aan het kleine poortje op de speelplaats brengen. We vragen evenwel om niet verder de speelplaats op te komen. Wens je opvang buiten deze uren? Dan kun je terecht bij de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang 't Buitenbeentje. Deze bevindt zich net naast de afdeling Nieuwplaats. De kinderen worden er opgevangen vanaf ’s morgens 07.00 uur tot ’s avonds 19.00 uur. Met begeleiders worden de kinderen van en naar school gebracht en dit voor de beide schoolafdelingen. De school zelf kent geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebeuren binnen de kinderopvang. Voor inlichtingen kunt u steeds terecht bij coördinator: Heidi Devreker (✆ 0478 32 74 06 of ✉︎ heidi.devreker@ocmwlangemark-poelkapelle.be).
 • Hoe kan ik mijn kind brengen en afhalen van school?
  Aan de ouders of andere begeleiders die kinderen brengen of afhalen, vragen wij om op afdeling Nieuwplaats rekening te houden met volgende zaken: De leerkracht opent de poort. Bij slecht weer kun je de poort vroegtijdig openen om te schuilen onder het afdak. Hou de toegangspoort van de school vrij zo verzeker je voor de rijen een vlotte doorgang. Plaats je auto niet op het zebrapad, niet op het fietspad of juist voor de schoolpoort. Plaats je auto liever wat op afstand van de school op de voorziene parkeerplaatsen. Geef het goede voorbeeld en gebruik het zebradpad om over te steken. Nodig nooit een kind uit om zonder begeleiding de straat over te steken of naar je wagen te komen. Een leerling wordt opgehaald op de speelplaats. Kinderen krijgen geen toelating om hun ouders op te wachten op straat. Haal je kind op in de daarvoor voorziene vakken onder het afdak. Roep je kind niet om zelf te komen en het vak te verlaten. Na afhaling of voorbij de schoolpoort is de school niet meer verantwoordelijk. Er is toezicht tot een kwartier na het beëindigen van de lessen. Na dit kwartier worden de niet-opgehaalde kinderen toevertrouwd aan de betalende buitenschoolse kinderopvang 't Buitenbeentje, die zich net naast de school bevindt. Op afdeling Brugseweg vragen wij om met volgende zaken rekening te houden: Het is verboden met de wagen in de Schoolstraat te rijden.De kinderen worden via de schoolrij tot aan de Wallemolenstraat gebracht. Kinderen die opgehaald worden door hun ouders volgen de rij door de Schoolstraat en steken de Wallemolenstraat over op het zebrapad met de verantwoordelijke leerkracht. Daar kunnen ze op het voetpad wachten. Vanaf ze met de rij overgestoken zijn, is de leerkracht niet meer verantwoordelijk voor deze wachtende kinderen. Vermijd dat kinderen lang moeten wachten. Op de afdeling Brugseweg is er geen kwartier toezicht na school. Kinderen die wat langer moeten wachten, kunnen eventueel mee met de schoolrij tot aan het kruispunt Wallemolenstraat-Kwellestraat en dan zelfstandig naar de Nieuwplaats stappen.
 • Hoe zijn de schoolrijen georganiseerd?
  Op beide afdelingen begeleidt een leerkracht de leerlingen op het voetpad in de onmiddellijke omgeving via de schoolrijen. Zolang je kind meegaat met de schoolrij valt het onder de verantwoordelijkheid van de school. Jaarlijks word je per brief bevraagd naar de weg die je kind aflegt. De rijorganisatie op afdeling Nieuwplaats ziet er als volgt uit: Rij Brugseweg: Voor kinderen die richting de wijk naast school of het Guynemerplein moeten. Deze rij gaat doorheen de Nieuwplaats, neemt de oversteekplaats op de Brugseweg, gaat verder tot aan de Houthulstseweg en steekt deze over. Daarna wordt ook de Langemarkstraat overgestoken. Daar is de rij ten einde. Indien na het oversteken van de Brugseweg, geen kinderen meer over moeten, vervolgen zij hun weg alleen. Rij Kwellestraat: Voor kinderen die richting Kwellestraat en Lange Molenstraat moeten. De rij steekt over op de Nieuwplaats aan het zebrapad voor de school, de rij gaat verder tot aan de Wallemolenstraat en steekt deze over. Daar is de rij ten einde. Onderweg kunnen, na samenspraak met de ouders, kinderen overgestoken worden. Spreek hierover meester Luc of de klasleerkracht aan. De rijorganisatie op afdeling Brugseweg ziet er als volgt uit: Rij Brugseweg: Voor kinderen die richting Brugseweg, Langemarkstraat en Houthulstseweg moeten. De rij steekt over aan het zebrapad Brugseweg (voor het kapsalon), gaat verder en steekt over aan de Langemarkstraat en Houthulstseweg. Daar is de rij ten einde. Rij Kwellestraat: Voor kinderen die richting Kwellestraat, Guynemerplein en Lange Molenstraat moeten. De rij start vanuit de Schoolstraat richting de Kwellestraat. Daarna wordt het zebrapad overgestoken en wordt er verdergegaan tot het kruispunt Kwellestraat-Wallemolenstraat. Beide zebrapaden worden daar overgestoken. Na het oversteken is de rij ten einde. Voor de kinderen die afgehaald worden in de Kwellestraat: De kinderen gaan mee met de schoolrij tot het einde van de Schoolstraat. Daar kunnen ze na het oversteken op teken van de leerkracht, wachten op hoek van het voetpad (kant Guynemerplein) totdat ze afgehaald worden. Na het signaal is de leerkracht niet meer verantwoordelijk! Bij het komen en gaan van en naar school is je kind onderweg verzekerd voor lichamelijke letsels aan zichzelf en burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden.
 • Kan mijn kind met de fiets naar school komen? Waar kan de fiets geplaatst worden?
  Kinderen die op loopafstand van school wonen, komen best te voet. Niet iedereen kan zijn fiets stallen op school. Kinderen die met de fiets komen, stappen vanaf de poort naast hun fiets. De fietsen worden netjes naast elkaar gestald op de daartoe voorziene plaatsen. De school is niet verantwoordelijk voor eventueel aangebrachte schade. In afdeling Nieuwplaats kunnen de fietsen onder het kleine afdak geplaatst worden. In afdeling Burgseweg kan dit onder het afdak aan de fietsenstalling. Mogen we vragen om jullie kind de eerste keer zelf te begeleiden naar school en hem of haar op de gevaren van het fietsverkeer te wijzen? Bij het fietsen zijn het dragen van een fluojas en een fietshelm sterk aangeraden. Kinderen jonger dan 10 jaar mogen steeds op het voetpad fietsen, kinderen van meer dan 10 jaar NIET! Kinderen van meer dan 10 jaar die de rij Brugseweg volgen en naar vb. de Kapelmeers gaan, moeten te voet naast hun fiets op het voetpad stappen tot aan de Dorpssteeg. De fietsers komen naar school met een fiets in goede staat! Denk na over verschillende zaken: Werken de remmen goed? Zijn de banden in orde? Zijn de nodige reflectoren aangebracht? Doen het voor- en achterlicht het nog? Wordt de fiets regelmatig nagezien...?
 • Is een fluohesje van de school verplicht? Wat wanneer ik een nieuw fluohesje wil?
  Ja. Iedere leerling koopt bij het inschrijven op onze school een fluohesje van de school aan. Bij iedere verplaatsing van en naar school, dragen alle leerlingen dit fluohesje. Het dragen van dit hesje is dus verplicht en wordt regelmatig gecontroleerd! Wanneer de leerling dit fluohesje ontgroeid is, of het is aan vervanging toe, dan kan het omgeruild worden bij de directeur. Echter wanneer dit hesje verloren is, koopt de leerling verplicht een nieuw hesje aan. Op het einde van de schoolloopbaan is het hesje dan ook persoonlijk bezit van de leerling.
 • Wat mag tijdens de speeltijden?
  Tijdens de speeltijd wordt er eerlijk gespeeld. Ruwe en gevaarlijke spelen en/of spelmateriaal zijn uit den boze. Ook een gsm of ander multimediamateriaal zijn verboden tijdens de speeltijd. Onopgeloste ruzies worden gemeld aan de klasleerkracht en aan de hand van ons pestactieplan aangepaakt. Geweld op de speelplaats is ten alle tijden uit den boze! Moedig je kind aan om samen met anderen te spelen en groepsvorming zoveel mogelijk te vermijden. Weet dat kinderen, net als wij, ook hun plaats in een groep zoeken en dat die plaats ook wisselend kan zijn. Samen met jullie leren we jullie kind daarmee omgaan. Ook geplaag en ruzie horen daar soms bij. Toch mag dit niet langdurig zijn, want dan spreken we over pesten. In dit geval neem je best contact met de klasleerkracht of zorgcoördinator, pesten kan een kind immers zelden alleen oplossen. Niemand verlaat de speelplaats zonder toestemming van de toezichthoudende leerkracht. Ook na aankomst op school gaat niemand nog naar huis, ook niet om vergeten zaken te halen. Bij regenweer worden geen balspelen of speelplaatskoffers toegelaten. Na het eerste belsignaal verdwijnt ook steeds al het materiaal. Voor spelmateriaal die over de muur terecht komt, bij ongelukken of bij ruzies wordt de leerkracht van toezicht aangesproken. Deze kan zo nodig bepaalde spelen verbieden of leerlingen berispen. Bij het tweede belsignaal blijft iedereen stil staan en kijkt in de richting van de toezichthoudende leerkracht. Op zijn of haar teken wordt er stil en ordevol naar de klasrij gegaan om daarna in de gang en de klas binnen te gaan.
 • Wat met kledij, sieraden, multimediamateriaal en gsm?"
  Veel gelegenheden vragen passende kledij, zo is dat ook op school. Zorg voor gewone, veilige, verzorgde en niet-uitdagende kledij. In de zomer durft het wel eens warm zijn. Aan jongens vragen we een shirt met mouwen en aan meisjes een shirt met minstens brede schouderriempjes. Vermijd elke modezucht en alles wat kan leiden tot afgunst bij de kinderen onderling. Vermijd ook hinderlijke zaken zoals lange oorbellen, kettingen, ringen, badges, schoenen met wieltjes enzovoort. Deze zijn gevaarlijk tijdens het spelen. Daarnaast maken juwelen geen deel uit van de schoolverzekering! Vanuit ons pedagogisch project zien we onze school als een grote familie. Een familie waarbij, zeker binnen de schoomuren, vertrouwen in elkaar en het vormen van een hechte groep centraal staan. Vanuit dit vertrouwen in elkaar en het vormen van een hechte groep, wordt het dragen van een hoofdoek binnen de schoolmuren niet toegelaten. Wanneer we onze vertrouwde omgeving verlaten, bijvoorbeeld op klasuitstap of op meerdaagse uitstappen, kan het dragen van een hoofddoek wel. Multimediamateriaal (computerspelletjes, Nintendo, smartphone,...) zijn op een gewone schooldag niet toegelaten. Als die meegebracht worden op schoolreizen of meerdaagse uitstappen, dan kan de school nooit aansprakelijk gesteld worden voor verlies of schade. Mocht je kind een gsm mee naar school brengen, wat wij niet aanraden, dan mag deze gsm niet gebruikt worden zonder toelating. Indien nodig kan je kind altijd de schooltelefoon gebruiken. Wanneer de gsm het schoolgebeuren stoort, dan kan de verantwoordelijke leerkracht deze gsm afnemen, waarna het kind de gsm op het einde van de dag kan terugkrijgen bij de betreffende leerkracht. Wapens en voorwerpen die als een wapen kunnen gebruikt worden, zijn helemaal uit den boze op school! Mogen we ook vragen om alle kledij, boekentassen en boterhamdozen te naamtekenen.
 • Kan mijn kind op school eten?
  De leerlingen kunnen vier maal per week ofwel een warme maaltijd krijgen (met soep en water) ofwel boterhammen eten en dit al dan niet met soep. Boterhameters brengen hun eigen drankje mee. De prijzen van de maaltijden staan vermeld in de jaarlijkse infobrochure en onderaan deze pagina. Op donderdag geven de kinderen de warme maaltijden door voor de week erop. Laattijdig afgemelde maaltijden worden aangerekend. Voor zieke of afwezige kinderen kan de maaltijd geannuleerd worden tot 09.00 uur 's morgens. Dit kan bij voorkeur via het secretariaat (✆ 057 48 71 18) of simpelweg via de klasleerkracht. Onverwachte schooleters brengen hun boterhammen mee. De refter bevindt zich op de afdeling Nieuwplaats. De leerlingen van de Brugseweg worden er onder toezicht gebracht en afgehaald. Wie in de mogelijkheid is om de kinderen thuis te laten eten, biedt aan hen een welgekomen afwisseling en rustmoment in een vermoeiende schooldag door ze thuis naar huis te halen over de middag.
 • Wat gebeurt er bij een ongeval of ziekte op school?
  Wanneer je kind tijdens de schooluren ziek wordt of een ongeval heeft, dan zal de verantwoordelijke leerkracht de nodige maatregelen nemen. Hij of zij zal de situatie van dat moment inschatten en met eventuele hulp van collega’s, die een EHBO-cursus hebben gevolgd, actie ondernemen. In de meeste gevallen zal een tussenkomst met de EHBO-koffer volstaan. Deze koffers worden maandelijks door de verantwoordelijke preventieadviseur, meester Frédrique, nagekeken. Omdat een ziek kind of een kind die een ongeval heeft gehad meestal niet thuishoort op school, zullen de ouders of een ander opgegeven persoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden de leerling op te halen. Indien de situatie dit vereist, proberen we contact te nemen met de huisdokter zoals opgegeven bij inschrijving. Echter bij hoogdringendheid kunnen we hier van afwijken. Ook bij ziekenhuisopname kunnen de omstandigheden van het ongeval of ziekte de keuze voor het ziekenhuis bepalen.
 • Mag mijn kind snoep of frisdrank meebrengen naar school?
  Kinderen mogen steeds water meebrengen van thuis. Op beide speelplaatsen bevindt zich ook een waterfonteintje dat, behalve bij vriesweer, bruikbaar is. Peuters en kinderen uit het eerste kleuter drinken voor de speeltijd samen gratis water. Zo voorkomen we dat deze kleine kinderen drank moeten meebrengen naar school. Snoep is niet toegelaten op school, behalve bij een verjaardag. Wees echter matig, zorg voor een klein snoepje dat de leerlingen samen in de klas kunnen opeten. Geschenken en (te) uitgebreide traktaten worden opnieuw meegegeven naar huis. Tijdens de speeltijd op dinsdag- en donderdagvoormidag laten we enkel fruit toe! Daarmee willen we kinderen kennis laten maken met fruit en hen daadwerkelijk ook fruit leren eten. Om gezondheid op school extra in de verf te zetten, is de januarimaand op school uitgeroepen tot “maand van de gezondheid”. Doorheen deze maand zetten alle klassen gezondheidsactiviteiten op het programma, die afgesloten worden met een gezamenlijk gezond ontbijt op het einde van deze periode. Bovendien schenkt de ouderraad bij het begin van januari aan iedere klas een rijk gevulde fruitmand.
 • Hoe controleer ik mijn kind op luizen?
 • Waarvoor moet allemaal betaald worden op school? Wanneer wordt schoolgerief aangerekend?
  Het aanbod van onze school is ruimer dan datgene dat door de overheid vereist wordt. Deze extra’s worden dan ook niet door de overheid gesubsidieerd en zijn niet gratis. De kostprijzen van deze extra’s vinden jullie onderaan deze pagina terug. Een aantal van deze extra’s zijn vrijblijvend, andere maken dan weer verplicht deel uit van het schoolgebeuren. Kinderen brengen echter zo weinig mogelijk geld mee naar school. Op het einde van de maand komt er een schoolrekening mee met je kind, die per overschrijving of per domiciliëring betaald kan worden. We dringen er op aan, deze rekening binnen de maand te betalen. Vooraleer iets op de schoolrekening komt, is er steeds via een brief toestemming gevraagd aan de ouders. De schoolmaaltijden en soep worden aangetekend door de meester of juf. In het geval van een foutieve rekening, kunnen jullie best de school verwittigen. Wanneer schoolrekeningen niet betaald worden, volgt een herinnering. Bij langdurig uitstel van betalen kan de school samen met de ouders, vanuit wederzijds respect, een oplossing uitwerken. Contacteer bij moeilijkheden steeds vroegtijdig de directeur. Voorkomen is belangrijker dan genezen! De toegang tot het onderwijs en het aangeboden onderwijs zijn kosteloos. Werk- en schrijfmateriaal of materiaal direct gelinkt aan de leeractiviteit worden aangeboden door de school. Verlies of beschadiging van dit materiaal wordt aangerekend via de schoolrekening. We vragen jullie eveneens zelf wat persoonlijk materiaal te voorzien: een boekentas, een schooletui, eventueel ook een klassieke doos kleurpotloden, een aantal stiften, een slijper. De school kan aan ouders, die zich op tijdschriften voor kinderen willen abonneren de nodige adressen doorgeven.
 • Wat wordt gedekt door de schoolverzekering?
  De schoolverzekering dekt de leerlingen tijdens het schoolleven en op weg van en naar school en dit voor zowel lichamelijke ongevallen en burgerlijke aansprakelijkheid tegenover derden. De verzekering op weg van en naar school geldt enkel indien de normale weg gevolgd werd (zoals beschreven op de brief bij het begin van het schooljaar)binnen een bepaald tijdsbestek. De schoolverzekering zal de kosten terugbetalen die niet door de mutualiteit terugbetaald worden. Stoffelijke schade en of eigen schade (kleerscheuren, fietsen ...) komen niet in aanmerking. Voor brillen is er een aparte verzekering voorzien. Neem bij twijfel steeds contact met meester Luc. Ook bij een ongeval, of bij twijfel, wordt zo spoedig mogelijk (de dag zelf) contact genomen met meester Luc. De papieren om een ongeval aan te geven kunnen verkregen worden op het secretariaat of op de pagina 'Documenten'.
 • Hoe zit het met zwemmen en lichamelijke opvoeding?
  Minstens één keer per week gaan zowel de kleuters als leerlingen van het lager turnen in de zaal 'De Poelkring'. Dit gebeurt voor zowel het kleuter als het lager onder begeleiding van een turnleerkracht. Voor de kleuters vragen we hen gemakkelijke kledij te laten aantrekken. Voor de lagere afdeling dient aangepaste kledij (t-shirt en shortje) aangeschaft te worden bij de turnleerkracht. Mogen we vragen om alle kledij te naamtekenen! Gedurende een periode van twaalf weken gaan de lagere schoolkinderen wekelijks zwemmen in het zwembad van Moorslede. Afhankelijk van het niveau van de kinderen kunnen ze zwemmen of leren zwemmen in aangepaste groepen. Omdat zwemmen voorkomt in de eindtermen en we veronderstellen dat leerlingen dit leren in het eerste leerjaar, is zwemmen gratis voor leerlingen van het eerste leerjaar. Voor de andere leerjaren wordt voor het zwemmen en het vervoer van en naar het zwembad een bijdrage gevraagd. Ook de kleuters van K3 trekken naar het zwembad en dit voor een maandelijks uurtje “watergewenning”. Kinderen mogen enkel niet deelnemen aan de turn- of zwemles mits voorleggen van een briefje. We vragen hiermee niet te lichtzinnig om te springen. Niet-sporters blijven bij hun klas in het zwembad of de turnzaal. Sport en competitie gaan hand in hand; elke sporter wil zich met anderen meten. Dit is mogelijk door de deelname aan de naschoolse sport. Reeds meerdere jaren kreeg onze school erkenning van de Stichting Vlaamse Schoolsport.
 • Wanneer zijn er oudercontacten?
  Het spreekt voor zich dat ouders met hun problemen of vragen steeds terecht kunnen bij de klasleerkrachten, zorgcoördinatoren of directie. Maak hiervoor zoveel mogelijk een afspraak. Bij voorkeur laten we dit niet doorgaan tijdens de lessen of bij het vormen van de rijen. Dan hebben de leerkrachten namelijk een verantwoordelijke taak t.o.v. de leerlingen. De directeur kan altijd aanwezig zijn bij een oudercontact tussen de leerkracht, zorgcoördinator en de ouder(s). Er kunnen ook steeds vanuit de school extra oudercontacten georganiseerd worden in het kader van zorg op school. Hiervoor word je steeds uitgenodigd op school waarbij we zoveel mogelijk samen op zoek gaan naar een oplossing of aanpak voor jullie kind. In het lager onderwijs worden jullie tweemaal per jaar uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek over het schoolleven van jullie kind en dit naar aanleiding van de rapportering met Kerst en het einde van het schooljaar. Enkel het eerste en zesde leerjaar zijn hier een uitzondering op. In het kader van ingroeien in het eerste leerjaar is er net voor de herfstvakantie, krokusvakantie en grote vakantie een oudercontact. In het zesde leerjaar is er voor de kerstvakantie en rond de paasvakantie een oudercontact in het kader van de overgang naar het secundair onderwijs. Ook in het kleuter zijn er oudercontacten. Voor het eerste en tweede kleuter gaan deze door in december en eind mei. Voor het derde kleuter gaan deze door in februari en eind mei. Alle oudercontacten zijn steeds vermeld op de kalender die onderaan deze pagina terug te vinden is.
 • Wat bij een echtscheiding?
  Scheiden is een emotioneel proces. Voor kinderen die deze 'verliessituatie' moeten verwerken, wil de school een luisterend oor, openheid, begrip en extra aandacht bieden. De school is bij een echtscheiding geen betrokken partij! Beide ouders, samenlevend of niet, staan gezamenlijk in voor de opvoeding van hun kinderen, binnen de grenzen die door een rechter bepaald zijn met betrekking tot het ouderlijk gezag. Wanneer de ouders niet meer samenleven, maakt de school, op vraag van de ouders, met beide ouders afspraken over de wijze van informatiedoorstroming en de manier waarop de beslissingen over het kind worden genomen. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de draagkracht van school en ouders. Bij inschrijving vraagt de school een wettelijk bewijs voor te leggen die van belang kan zijn voor het vlot schoollopen van het kind. Dit heeft als doel problemen te voorkomen! Ouders, gescheiden of in een scheidingsprocedure, die hun kind willen afhalen van school, kunnen dit enkel als ze op dat moment het hoederecht of bezoekrecht hebben.
 • Ik ben vrijwilliger op school, ben ik dan verzekerd?"
  Niet alleen binnen de schoolmuren maar ook daarbuiten, kunnen leerlingen heel wat leren en ervaringen opdoen. Vandaar dat onze kinderen er vaak op uit trekken. Om de veiligheid en de goede orde te verzekeren, wordt aan vrijwilligers gevraagd de klasgroep, samen met de juf of de meester, te helpen begeleiden of om voor autovervoer te zorgen. De school heeft voor deze vrijwilligers een verzekering afgesloten. Het rijden met de wagen valt echter in eerste instantie onder de autoverzekering van de eigenaar van de wagen zelf, onze schoolverzekering komt maar beperkt tussen. Over vrijwilligerswerk op school, onder welke vorm dan ook, vind je in de schoolbrochure uitgebreid uitleg.
 • Heeft de school mijn toestemming nodig voor (meerdaagse) uitstappen?
  Extra-murosactiviteiten zijn activiteiten die plaatsvinden buiten de schoolmuren en georganiseerd worden voor één of meer leerlingengroepen. Deze activiteiten hebben een onderwijzend en opvoedend karakter en zijn gekaderd in het pedagogisch project van de school en zijn geschraagd door de gehele opvoedingsgemeenschap van de school. Voor deelname aan een extra-muros activiteit is de schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Het streefdoel is dat alle leerlingen deelnemen aan de extra-muros activiteit. Bij ééndaagse uitstappen geldt de ondertekening van dit schoolreglement als principiële toestemming voor deelname aan die ééndaagse uitstappen. Indien de ouders de toestemming bij een ééndaagse extra-muros activiteit weigeren, dienen zij dat vooraf aan de school te melden. Bij een meerdaagse extra-muros activiteit is een afzonderlijke schriftelijke toestemming van de ouders vereist. Op onze school gaan kinderen in het kleuteronderwijs één keer per jaar op schoolreis. In het lager gaan de kinderen per graad één keer op schoolreis en één keer op meerdaagse (om het veranderlijk jaar). De eerste graad trekt om de twee jaar op bosklassen, de tweede graad trekt om de twee jaar op zeeklassen en de derde graad trekt om de twee jaar op Ardennenklassen. Meer informatie hierover zal je tijdig ontvangen via de klasleerkracht van je kind.

VEELGESTELDE VRAGEN

VEELGESTELDE VRAGEN
bottom of page