top of page
Zoeken

INSCHRIJVEN OPVANG OP SCHOOL NIET MEER MOGELIJK

Het Ministerie van Onderwijs voorziet voor elke school een draaiboek met voorwaarden voor het organiseren van opvang op school en het organiseren van de lessen. Door het sterk stijgend aantal kinderen in de opvang op school, hebben we voor deze week het limiet aan inschrijvingen bereikt. Om te blijven voldoen aan het huidig wettelijk kader die ons wordt opgelegd, zijn we genoodzaakt de inschrijvingen voor de schoolopvang voor deze week stop te zetten.


Via deze weg doen we ook een warme oproep om tijdig in te schrijven voor de opvang op school. De periode van inschrijven loopt elke week van vrijdag 10.00 uur tot zondag 10.00 uur. Enkel zo kunnen we een veilige organisatie garanderen voor kinderen, ouders en schoolteam.

bottom of page