top of page

EEN NIEUWE SCHOOL

maquette.jpg
groepsfoto.jpg

Na 100 jaar is de school toe aan vernieuwing.

100 jaar geleden werd Poelkapelle volledig van de kaart geveegd door WO I. In 1920 werd het klooster (nu dorpshuis) en bijhorende schoolgebouw heropgebouwd naar ontwerp van architecten Victor Renders en Hippolyte Steels. 

In 2007 diende de vzw een aanvraag in bij Agion, de subsidiërende overheid, om op de Nieuwplaats zowel de kleuter als de lagere school te huisvesten in een nieuw gebouw. In 2016 werd het project goedgekeurd als er een masterplan zou komen voor de volledige ontwikkeling van de site Nieuwplaats.

In 2017 gaf de vzw Lezze architecten de opdracht om dit te ontwikkelen op basis van een participatief traject. In samenwerking met Dehullu architecten en Levuur werd een scenario ontwikkeld om het masterplan participatief te begeleiden. Het moest een degelijk, funtioneel en mooi gebouw worden die een brug vormt tussen het verleden en de toekomst.

In 2019 startte Lezze architecten in samenwerking met Back met de eerste schetsontwerpen. Bij elke nieuwe versie kregen de gebruikers de kans door middel van participatieve sessies om hun inbreng te doen en de ontwerpen te verfijnen. Vandaag is het finale ontwerp van een lagere school met BKO en een sportzaal gevalideerd en worden de plannen technisch uitgewerkt.

Op maandag 21 maart 2022 werd een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen het lokaal bestuur en vzw Onze-Lieve-Vrouw, de inrichtende macht van basisschool De Ooievaar, om een “brede” school te bouwen in Poelkapelle.

In dit project worden de buitenschoolse kinderopvang (BKO), een sportzaal en een volledige basisschool geïntegreerd op één site.

Brede school

De school van de toekomst is het kloppend hart van de gemeenschap. Een “brede school” is 7 dagen op 7 open voor deze gemeenschap en herbergt verschillende activiteiten gerelateerd aan de opvoeding van het kind en zijn naaste omgeving. Sport, spel, leren en sociale interactie zijn de basisbegrippen die de infrastructuur van een “brede school” vormgeven. Haar openheid naar de gemeenschap wordt bestendigd in het verenigingsleven dat ook gebruik maakt van de infrastructuur.

Stedenbouwkundige inpassing

Met het nieuwe bouwprogramma van De Ooievaar wordt in dezelfde typische dorpsarchitectuur van baksteenbouw onder zadeldak in rode pannen verder gebouwd. Oud en nieuw worden met elkaar verbonden door hellende daken waardoor er een intieme open ruimte ontstaat die naast de speelplaats ook een plein vormt voor het dorp van Poelkapelle.

 

Plan

Het programma wordt opgesplitst in 3 gebouwen: de school, de sportzaal en een deel bestaande school.

De school:

Op het gelijkvloers worden 4 kleuterklassen gebouwd rond een gemeenschappelijke speelzaal. Elke kleuterklas zal een eigen buitenruimte hebben in de vorm van een tuintje. De gemeenschappelijke speelzaal maakt ook de link met het onthaal, de refter en de BKO die eveneens haar eigen buitenruimte heeft. Door het dubbele gebruik hebben zowel de refter als de speelzaal een maximale bezetting.

Het verdiep wordt gekenmerkt door een buitenpassarelle die toegang geeft tot 3 ‘splitsklassen’ die op haar beurt telkens toegang heeft tot 2 klassen uit dezelfde graad. Een zorgklas, leraarslokaal en administratie omsluiten het geheel.

De sportzaal:

De sportzaal heeft haar inkom op de speelplaats van de school met een inkom, sanitair, douches en opslag. De sportruimte zelf wordt voorzien voor turnen, zachte beweging, badminton en minivoetbal.

De bestaande school:

Een aantal klassen van de bestaande school worden afgebroken, de overblijvende worden berging of omgebouwd tot overdekte speelplaats.

Duurzaamheid

Een school bouwen vandaag, betekent bouwen voor de 22ste eeuw. Dit project zet maximaal in op duurzaam bouwen in de brede zin van het woord.

Een eerste pijler is het participatieve traject en de grote betrokkenheid van de gebruikers in de totstandkoming van het ontwerp.

Een tweede pijler is de inbedding in de gemeenschap en de maximale flexibiliteit van het gebouw.

Een derde pijler is het inzetten op laag energieverbruik met doorgedreven isolatie, maximale zonnewinst in de winter en passieve zonwering in de zomer door de passarellen.

Een vierde pijler is de inzet op hernieuwbare energie door warmtepompen en zonnepanelen.

Timing

Het dossier wordt nu voorbereid voor goedkeuring door Agion, de subsidiërende overheid.

Voor het zomerverlof van 2022 wordt de omgevingsvergunning aangevraagd.

In functie van de goedkeuring door Agion kan begin 2023 de aanbesteding starten.

school.jpg
straatzicht.jpg
passerelle.jpg
bottom of page