top of page
Zoeken

KLAAR VOOR DE START!

Het kleuter startte afgelopen dinsdag opnieuw de lessen. Het werd een warm en vooral blij weerzien met klasgenootjes en leerkrachten. Vanaf vrijdag starten ook opnieuw de lessen voor het lager voltijds. Dit betekent tegelijk ook het einde van het afstandsonderwijs en de opvang op school. De stelregel bij deze heropstart is zoveel mogelijk te doen zoals voorheen (uiteraard met aandacht voor de huidige maatregelen).


In deze laatste nieuwsbrief voor de voltijdse heropstart van de lessen komen nog eens onderstaande zaken aan bod. Let op! Hier en daar zijn er lichte wijzigingen (bijvoorbeeld bij de schoolrijen): 

 1. Wat zijn de schooluren? Wanneer heeft mijn kind les?

 2. Hoe houden jullie het veilig op school

 3. Worden er rijen georganiseerd?

 4. Kan mijn kind eten op school? Wat met tussendoortjes?

 5. Heeft mijn kind nog huiswerk?

 

WAT ZIJN DE SCHOOLUREN? WANNEER HEEFT MIJN KIND LES?


Sinds afgelopen dinsdag zijn opnieuw de gewone schooluren van kracht. Dit betekent dat de schoolpoorten elke dag vanaf 8.15 uur en (behalve op woensdag) vanaf 13.00 uur open zijn. De lessen gaan door tussen 8.45 uur en 11.55 uur en tussen 13.15 uur en 16.00 uur op maandag, dinsdag en donderdag. Op woensdag is er les tussen 8.45 uur en 11.30 uur. Op vrijdag is er les tot 15.00 uur.

Indien je kind afwezig is, breng je de leerkracht hiervan op de hoogte. Gelieve hierbij steeds de ziektesymptomen door te geven zodat we voldoende zicht houden over een eventueel besmettingsgevaar bij bepaalde kinderen. Gelieve dit zo snel mogelijk te doen.

 

HOE HOUDEN JULLIE HET VEILIG OP SCHOOL?


We blijven op school aandacht hebben voor de verschillende veiligheidsmaatregelen die ondertussen al een tijdje van kracht zijn:

 1. We ontsmetten bij aankomst en wanneer we naar huis gaan onze handen met handgel. Daarnaast wassen we telkens de handen wanneer we naar de speelplaats gaan en opnieuw in de klas komen. 

 2. De lichaamstemperatuur wordt bij het binnenkomen van de school gemeten. Dit kan wat vertraging met zich teweeg brengen. Kom dus tijdig naar school. 

 3. We vragen de verschillende klasbubbels zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Ook op de speelplaats en in de refter zitten klasbubbels op minstens 1,5 meter van elkaar.

 4. Wie ziek is wordt gevraagd thuis te blijven. Wie ziek wordt op school, wordt afgezonderd uit de klasbubbel waarna ouders gecontacteerd worden. 

 5. Onze schoolinfrastructuur werd aangepast zodat er: op verschillende plaatsen eenrichtingsverkeer is, wachtstippen zijn aan de toiletten, waseilanden om handen te wassen op elke afdeling, kinderen met maximaal 2 kinderen het toilet binnen mogen, enkel nog toegang is voor kinderen en schoolteam... 

Via deze link kun je onze posters met maatregelen op kindniveau downloaden om je kind al wat voor te bereiden op zijn of haar terugkeer naar school.

 

WORDEN ER RIJEN GEORGANISEERD?


Het is heel moeilijk om een rij veilig te organiseren waarbij de 1,5 meter afstand tussen de verschillende bubbels bewaard blijft. Daarom werd in de scholengemeenschap beslist om geen schoolrijen te organiseren. Anderzijds is er ook het drukke verkeer in Poelkapelle en vooral de Brugseweg.


Uiteindelijk nemen we een beslissing gebaseerd op de wetgeving en het gezond verstand: We richten geen schoolrijen maar plaatsen aan het zebrapad van de Brugseweg en het zebrapad van de Wallemolenstraat (bij de schoolstraat) een leerkracht die de leerlingen na schooltijd helpt oversteken. Dit doen we doen we enkel voor de leerlingen van afdeling Brugseweg omdat vooral op die afdeling de leerlingen zelfstandig naar huis gaan. We geven dit een week de tijd en zien hoe dit werkt.

 

KAN MIJN KIND OP SCHOOL ETEN? WAT MET TUSSENDOORTJES?


Elk kind kan opnieuw op school eten. Dit eten gebeurt binnen de eigen klasbubbel en op de afdeling waar je kind les volgt. Dit betekent dat:

 • kleuters zowel een warme maaltijd als boterhammen (al dan niet met soep) kunnen eten.

 • het eerste en tweede leerjaar zowel een warme maaltijd als boterhammen (al dan niet met soep) kunnen eten.

 • het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar enkel boterhammen kunnen eten.

Wat je kind wenst te eten, gaf je reeds door in één van de vorige nieuwsbrieven. Op dinsdag en donderdag is voortaan opnieuw fruitdag. Op die dag brengt je kind in de voormiddag een stuk fruit mee in plaats van een koek. Vergeet ook niet voldoende water in de blauwe drinkfles van school mee te geven met je kind.

 

HEEFT MIJN KIND NOG HUISWERK?


Kinderen van het lager blijven - net als voor de coronacrisis - op maandag, dinsdag en donderdag huiswerk hebben. Zo willen we de nog beschikbare oefentijd maximaal gebruiken om zo nog alle leerstof van dit schooljaar onder de knie te krijgen. Dit huiswerk blijft qua tijd en omvang gelijk aan het huiswerk van voor de coronacrisis. Het huiswerk krijgt je kind via de klasleerkracht mee naar huis (dit is dus niet meer te downloaden op de schoolwebsite).

 

NOG VRAGEN? 


Zit je na deze nieuwsbrief nog met vragen? Contacteer ons via onderstaande contactgegevens:

Recente blogposts

Alles weergeven

Vervanging juf Sabrine

Beste ouders Beste allemaal Eerder lieten we u weten dat juf Sabrine in ziekteverlof gaat voor ongeveer een 6-tal weken. Dit ziekteverlof gaat volgende week woensdag in. Juf Sabrine wordt vervangen do

Comments


bottom of page