top of page
Zoeken

ONDERWIJS NA DE VAKANTIE

Het is tot op vandaag nog steeds niet duidelijk of de school na de paasvakantie opnieuw start. We verwachten hier tegen het einde van de week een duidelijk antwoord op te krijgen van de Nationale Veiligheidsraad en het Ministerie van Onderwijs. Jullie zullen ongetwijfeld dit nieuws vernemen in de media en mogen tegen eind deze week nog een definitieve melding van onze kant verwachten.


Alhoewel we nog over geen officieel nieuws beschikken, gaan we er van uit dat volgende week maandag de scholen gesloten blijven. We willen ons tijdig voorbereiden op deze nieuwe fase en delen dan ook graag onze praktische organisatie met jullie.

Je krijgt in deze nieuwsbrief een antwoord op volgende zes vragen:

 1. Hoe zal het afstandsonderwijs na de vakantie verlopen?

 2. Hoe zal het afhaalmoment voor de schoolboeken verlopen?

 3. Kan ik nog steeds het contractwerk op school komen afhalen wanneer ik geen printer heb?

 4. Kan mijn kind na de vakantie nog steeds terecht voor noodopvang op school?

 5. Hoe ziet de rest van het schooljaar er nog uit?

 6. Wat wanneer de school toch opnieuw start na de vakantie?


 

AFSTANDSONDERWIJS NA DE VAKANTIE


Als de coronamaatregelen ook na de paasvakantie verlengd worden, dan schakelen we volgens de richtlijnen van het Ministerie van Onderwijs, over op preteaching. Bij deze vorm van lesgeven wordt nieuwe leerstof twee keer aangeboden. Een eerste keer via het afstandsonderwijs. Een tweede keer wanneer de lessen op school hervatten. De leerkracht van je kind komt dan nog eens terug op de leerstof, maar kan sneller tot de kern komen.

We vragen om hierbij als ouder een ondersteunende rol op te nemen. We willen echter benadrukken dat je de leerkracht niet hoeft te vervangen. Je doet al heel veel als je in de buurt blijft en zorgt voor een rustige en gestructureerde omgeving, terwijl je kind zelfstandig aan de slag gaat (misschien kunnen deze structuurkaarten hulp bieden). Afhankelijk van de leeftijd van je kind kan het handig zijn om bij aanvang van een opdracht kort je kind op weg te zetten. We beseffen dat een combinatie van werk, huishouden en je kind ondersteunen vaak uitdagend is. Bedankt om dit vol te houden in deze moeilijke periode!


Hoe zal deze preteaching nu concreet vorm krijgen op onze school:

 • Het schoolwerk voor je kind zal opnieuw op zondagmiddag te downloaden zijn voor de week die komt. Je vindt op onze schoolwebsite het takenoverzicht, eventuele werkblaadjes en correctiesleutels.

 • Dit schoolwerk zal sterk gelijklopend zijn met het schoolwerk dat je kind voor de vakantie kreeg. Nieuw is dat het zal bestaan uit een combinatie van herhalingsleerstof en nieuwe leerstof. Het maken van deze contractwerken is dus niet meer sterk aan te raden, het is een must om geen leerachterstand op te bouwen.

 • Het is niet de bedoeling dat je als ouder de nieuwe leerstof gaat uitleggen. Dit zal gebeuren door de klasleerkracht aan de hand van korte (zelfgemaakte) instructievideo's waarin de nieuwe leerstof wordt uitgelegd. Het gaat hierbij telkens om de essentie. Je kind kan aan de hand van deze video de leerstof min of meer zelfstandig verwerken. Hoe je als ouder kan ondersteunen lees je hierboven.

 • Omdat het niet voor iedereen evident is om één computer met het hele gezin te delen, voorzien we een maximum van één filmpje per klas per dag. De filmpjes duren ongeveer een tiental minuten waardoor meerdere kinderen in een gezin in staat moeten zijn om één laptop te delen.

 • Omdat (online) zelfstandig leren een pak intensiever is dan les krijgen in de klas en omdat onze kinderen over het algemeen nog jong zijn, beperken we ons nog steeds tot anderhalf uur tot twee uur schoolwerk per dag met onze moet-taken. De richtlijn van het Ministerie van Onderwijs rond het voorzien van vier uur schoolwerk per dag is bedoeld voor leerlingen uit het secundair onderwijs. Of je kind hier sneller of langer over doet, is sterk afhankelijk van wat je kind aankan. De contractwerken zijn een gulden middenweg voor al onze leerlingen.

 • Merk je bij je kind moeilijkheden met bepaalde leerstof? Noteer dit dan in het evaluatievakje op het contractwerk. Dit is en blijft erg belangrijke informatie voor de leerkracht. Indien jij en je kind volledig vastzitten, kan je de leerkracht contacteren via het mailadres dat vermeld staat op het contractwerk.


 

AFHAALMOMENT VOOR DE SCHOOLBOEKEN (K3 T.E.M. L6)


Omdat we na de vakantie starten met het aanbrengen van nieuwe leerstof via preteaching, zal je zoon of dochter enkele nieuwe boeken nodig hebben. We voorzien daarom op zaterdag 18 april 2020 een afhaalmoment op afdeling Nieuwplaats voor alle kinderen van het derde kleuter tot en met het zesde leerjaar. We willen voorkomen met velen op hetzelfde moment op afdeling Nieuwplaats te zijn. Afhankelijk van de eerste letter van de achternaam van je kind(eren), kun je de boeken per gezin komen afhalen op volgende momenten:

 • Letters A t.e.m.H: van 9.30 uur tot 10.00 uur

 • Letters I t.e.m. P: van 10.00 uur tot 10.30 uur

 • Letters Q t.e.m. Z: van 10.30 uur tot 11.00 uur


Gelieve bij dit afhaalmoment met maximum één ouder en zonder kinderen te komen. Gelieve de afstand te respecteren, alle maatregelen strikt na te leven en een zak of doos mee te brengen om de schoolboeken in te steken. Indien het regent kan ook een paraplu handig zijn.


 

AFHALEN CONTRACTWERK (WANNEER JE NIET BESCHIKT OVER EEN PRINTER)


Gezinnen die thuis geen printer hebben, kunnen nog steeds het contractwerk of activiteitenoverzicht van hun zoon of dochter afhalen op afdeling Nieuwplaats in de refter (ingang via de gele zijdeur). De afhaalmomenten na de vakantie vinden plaats op:

 • maandag 20 april 2020 van 10.00 uur t.e.m. 20.00 uur

 • maandag 27 april 2020 van 10.00 uur t.e.m. 20.00 uur


 

NOODOPVANG OP SCHOOL


Net als voor de paasvakantie, kan ook na de vakantie, je kind terecht voor noodopvang op school. De vraag om je kind zoveel mogelijk thuis te laten, blijft ook nu nog steeds gelden. Enkel in uitzonderlijke gevallen dient de school in opvang te voorzien:

 1. Kinderen van ouders die in een cruciale sector werken.

 2. Kinderen die enkel kunnen opgevangen worden door hun grootouders.

Zieke kinderen mogen niet naar school komen. Indien je kind ziek wordt op school, word je als ouder gecontacteerd en gevraagd je kind zo snel mogelijk af te halen.

Inschrijven voor de opvang op school kan komende vrijdag 17 april vanaf 17.00 uur. Je ontvangt hiervoor een nieuwe mail.

 

VERVOLG SCHOOLJAAR


Omdat de tijd die kinderen dit schooljaar nog effectief op school zullen doorbrengen, beperkt zal zijn en om de veiligheid van onze kinderen zo goed mogelijk te garanderen, beperken we ons de komende weken en maanden enkel nog tot onze hoofdopdracht op school, namelijk lesgeven. Ondertussen weet elke leerkracht al wat voor zijn klas absoluut nog aan bod moet komen om het volgend schooljaar goed te kunnen beginnen.

Daarom worden, op advies van het Ministerie van Onderwijs en in samenspraak met de scholen van onze scholengemeenschap, alle activiteiten die niet in verband staan met deze essentiële leerstof geschrapt. Hierdoor ziet de schoolkalender er voor de rest van het schooljaar sterk anders uit. Alle nevenactiviteiten die niet samenhangen met het geven van deze essentiële leerstof worden geschrapt: schoolfeest, schoolreizen, meerdaagse uitstappen, daguitstappen, eerste communie en vormsel.

Één ding is alvast zeker, het einde van het schooljaar zal door het coronavirus er anders uitzien. Het zal er op aankomen dat we voor iedere leerling afzonderlijk goed weten wat eventuele tekorten zijn op essentiële leerstof en dat we in overleg met de ouders de nodige maatregelen nemen om deze tekorten (op termijn) weg te werken.


 

WAT MOCHT DE SCHOOL TOCH OPNIEUW STARTEN OP 20 APRIL?


Mocht deze week de beslissing vallen om de lessen toch opnieuw te laten starten na de paasvakantie, komt al het bovenstaande te vervallen en volgt een nieuwe nieuwsbrief.

Het is vanzelfsprekend dat we bij een heropstart steeds strikt de richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad en Ministerie van Onderwijs opvolgen om zo goed als mogelijk de veiligheid van de kinderen, ouders en schoolteam te garanderen.


 

TOT SLOT...


We geloven als school dan ook sterk dat er op schools vlak nog geen potten gebroken zijn. We geloven zeer sterk in de veerkracht van de kinderen en hun sterke mogelijkheden om essentiële nieuwe leerstof op te pikken. We kunnen uiteindelijk met zijn allen veel meer aan dan we ooit vermoed hebben. Blijven volhouden dus!


Zit je na deze nieuwsbrief nog met vragen? Bekijk dan zeker onze veelgestelde vragen op www.deooievaar.info of contacteer ons via onderstaande contactgegevens:

Recente blogposts

Alles weergeven

Vervanging juf Sabrine

Beste ouders Beste allemaal Eerder lieten we u weten dat juf Sabrine in ziekteverlof gaat voor ongeveer een 6-tal weken. Dit ziekteverlof gaat volgende week woensdag in. Juf Sabrine wordt vervangen do

Комментарии


bottom of page