top of page
Zoeken

HEROPSTART VAN DE LESSEN VANAF 2 JUNI (ALLE KLASSEN)

Het is officieel, vanaf dinsdag 2 juni starten de lessen opnieuw in het kleuter en vanaf vrijdag 5 juni starten de lessen opnieuw in het lager. Via deze nieuwsbrief informeren we je graag over deze heropstart en zetten we enkele belangrijke zaken voor jullie op een rij:

  1. De heropstart van de lessen voor K1P, K2 en K3

  2. De (verdere) heropstart van de lessen voor L1, L2 en L6

  3. De heropstart van de lessen voor L3, L4 en L5

 

HEROPSTART LESSEN K1P, K2 & K3


WANNEER MOET MIJN KIND NAAR SCHOOL KOMEN? WAT ZIJN DE SCHOOLUREN?

Concreet komt je kleuter opnieuw elke dag naar school. De schooluren van voor de coronacrisis worden hierbij opnieuw ingevoerd (zie www.deooievaar.info/praktische-informatie).

HOE ZIET DE KLASBUBBEL VAN MIJN KIND ERUIT?

Kinderen lopen de komende weken school binnen hun klasbubbel. Deze bubbel bestaat uit de eigen klasgenoten en de vertrouwde klasjuf(fen). Je kind eet en speelt binnen deze bubbel. Ook binnen de klasbubbel blijft een goede handhygiëne, het niet ziek naar school komen, afstand bewaren van de andere bubbels... erg belangrijk.

KAN MIJN KIND OP SCHOOL ETEN?

De kleuters kunnen vanaf volgende week opnieuw terecht in de refter waar ze - per bubbel - kunnen genieten van een warme maaltijd of boterhammen (al dan niet met soep). Je gaf de dagen waarop je kind op school eet door via de bevraging afgelopen dinsdag.


WAT MOET MIJN KIND MEEBRENGEN NAAR SCHOOL?

Op vlak van materiaal proberen we opnieuw zoveel mogelijk het gewone schoolleven te hernemen. Dit betekent dat kleuters, net als voor de coronacrisis, opnieuw hun mappenzak of hun heen-en-weer-schriftje meebrengen. Daarnaast voeren we ook opnieuw de fruitdagen op dinsdag en donderdag in en brengt je kind opnieuw zijn eigen drinkfles met water mee. Ook het dragen van de fluojas blijft in deze periode belangrijk. We blijven om organisatorische redenen vragen om zo weinig mogelijk fietsen en steps mee te brengen naar afdeling Nieuwplaats.

WORDEN ER RIJEN GEORGANISEERD?

Omdat we de verschillende klasbubbels moeten gescheiden houden, kunnen we ook na 5 juni geen rijen organiseren. We vragen daarom je kind zelf op te halen van school. Volg hierbij het eenrichtingsverkeer aan de poort op afdeling Nieuwplaats. Indien je je kind niet zelf kan ophalen, kan je kind terecht in de buitenschoolse kinderopvang 't Buitenbeentje. Neem in dat geval steeds zelf contact met de BKO zodat ze op de hoogte zijn van de komst van je kind.


MAG MIJN KIND TRAKTEREN VOOR ZIJN OF HAAR VERJAARDAG?

Kinderen die de komende weken verjaren, mogen onder bepaalde voorwaarden trakteren aan hun klasgenootjes op school. Concreet vragen we elk traktaat in een aparte verpakking per klasgenoot aan te bieden. We vragen eveneens om niets zelf te bakken, maar om voorverpakte zaken te kopen. Het moet gaan om een traktaat dat meteen kan opgegeten worden. Kinderen die jarig waren tijdens de periode van afstandsonderwijs en nog niet gevierd werden, kunnen eveneens trakteren aan hun klasgenoten.

 

(VERDERE) HEROPSTART LESSEN L1, L2 & L6


WAT MET DE LSSEN VOOR VRIJDAG 5 JUNI? WAT MET DE SCHOOLUREN?

Het eerste, tweede en zesde leerjaar komt dinsdag 2 juni en donderdag 4 juni nog halftijds naar school zoals de voorbije weken. Je kind blijft dus op die twee dagen in hetzelfde dagdeel les hebben. Er zal voor die dagen nog een laatste keer contractwerk zijn.

De schooluren van voor de coronacrisis worden vanaf dinsdag 2 juni wel opnieuw van kracht. Je kind kan dus voortaan opnieuw terecht op school vanaf 8.15 uur (met de start van de lessen om 8.45 uur) of om 13.00 uur (met de start van de lessen om 13.15 uur). Op vrijdag is er opnieuw school tot 15.00 uur.


WAT MET DE LESSEN VANAF 5 JUNI? HOE ZIET DE KLASBUBBEL VAN MIJN KIND ERUIT?

Vanaf vrijdag 5 juni starten de lessen voor het eerste, tweede en zesde leerjaar opnieuw voltijds. Je kind komt vanaf dan opnieuw volle dagen naar school. Dit betekent dat je kind voortaan terecht komt in zijn of haar eigen klasbubbel. Deze bubbel bestaat uit de klasgenoten en de vertrouwde klasleerkracht(en). Je kind eet en speelt binnen deze bubbel. Ook binnen de klasbubbel blijft een goede handhygiëne, het niet ziek naar school komen, afstand bewaren van de andere bubbels... erg belangrijk.


KAN MIJN KIND OP SCHOOL ETEN?

De kinderen van het eerste en tweede leerjaar kunnen vanaf vrijdag 5 juni opnieuw een warme maaltijd eten. Indien je voor je kind een warme maaltijd wenst, dan kan je dit via deze link doorgeven. Om te weten hoeveel kinderen op school eten, vragen we ook via deze link door te geven of je kind boterhammen eet op school.


WAT MOET MIJN KIND ZEKER MEEBRENGEN NAAR SCHOOL?

Op vlak van materiaal proberen we opnieuw zoveel mogelijk het gewone schoolleven te hernemen. Dit betekent dat kinderen vanaf maandag 8 juni opnieuw turnen hebben. Je kind brengt dus vanaf dan opnieuw zijn turnpak mee. Zwemmen zal er voorlopig niet zijn.


Ook de fruitdagen (op dinsdag en donderdag), het dragen van een fluojas, het meebrengen van de eigen drinkfles... wordt opnieuw belangrijk. We blijven om organisatorische redenen vragen zo weinig mogelijk fietsen of steps mee te brengen naar afdeling Nieuwplaats.

WORDEN ER RIJEN GEORGANISEERD?

Omdat we de verschillende klasbubbels moeten gescheiden houden, kunnen we ook na 5 juni geen rijen organiseren. We vragen daarom je kind zelf op te halen van school. Volg hierbij het eenrichtingsverkeer aan de poort op de Nieuwplaats. Indien je je kind niet zelf kan ophalen, kan je kind terecht in de buitenschoolse kinderopvang 't Buitenbeentje. Neem in dat geval steeds zelf contact met de BKO zodat ze op de hoogte zijn van de komst van je kind.

 

HEROPSTART LESSEN L3, L4 & L5


WAT VANAF 5 JUNI? HOE ZIET DE KLASBUBBEL VAN MIJN KIND ERUIT?

Vanaf vrijdag 5 juni starten - na een lange periode van afstandsonderwijs - ook de lessen voor het derde, vierde en vijfde leerjaar opnieuw voltijds. Je kind komt vanaf dan opnieuw volle dagen naar school. Dit betekent dat je kind voortaan terecht komt in zijn of haar eigen klasbubbel. Deze bubbel bestaat uit de eigen klasgenoten en de vertrouwde klasleerkracht(en). Je kind eet en speelt binnen deze bubbel op afdeling Brugseweg. Ook binnen de klasbubbel blijft een goede handhygiëne, het niet ziek naar school komen, afstand bewaren van de andere bubbels... erg belangrijk.


HOE LAAT IK WETEN OF MIJN KIND AL DAN NIET KOMT?

Vanaf 5 juni geldt de wet op de leerplicht opnieuw voor je kind. Stuur je kind daarom naar de les! Enkel zo kunnen we de beste garantie geven om nog alle leerstof van dit schooljaar onder de knie te krijgen. Indien je je kind zonder reden toch thuis laat, word je gecontacteerd door de school en door het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB).

Wij weten graag welke kinderen effectief naar school komen en welke kinderen niet, daarom vragen we tegen zondagochtend 10.00 uur via deze link te laten weten of jullie kind al dan niet opnieuw de lessen zal meevolgen. In geval van afwezigheid voor medische redenen vragen wij een medisch attest op. Bij het ontvangen van een medisch attest zal de school contact nemen met jullie om een verdere aanpak te bepalen.


HOE HOUDEN JULLIE HET VEILIG OP SCHOOL?

We blijven op school aandacht hebben voor de verschillende veiligheidsmaatregelen die ondertussen al een tijdje van kracht zijn:

  1. We ontsmetten bij aankomst en wanneer we naar huis gaan onze handen met handgel. Daarnaast wassen we telkens de handen wanneer we naar de speelplaats gaan en opnieuw in de klas komen.

  2. De lichaamstemperatuur wordt bij het binnenkomen van de school gemeten. Dit kan wat vertraging met zich teweeg brengen. Kom dus tijdig naar school.

  3. Wie ziek is wordt gevraagd thuis te blijven. Wie ziek wordt op school, wordt afgezonderd uit de bubbel waarna ouders gecontacteerd worden.

  4. Onze schoolinfrastructuur werd aangepast zodat er: op verschillende plaatsen eenrichtingsverkeer is, wachtstippen zijn aan de toiletten, kinderen met maximaal 2 kinderen het toilet binnen mogen, enkel nog toegang is voor kinderen en schoolteam, kinderen zoveel mogelijk in hun klasbubbel blijven.

Wil je je kind al wat voorbereiden op de belangrijkste maatregelen die we hanteren op school? Dan kan je via deze link onze posters met maatregelen op kindniveau downloaden.


KAN MIJN KIND OP SCHOOL ETEN?

Het derde, vierde en vijfde leerjaar kunnen om praktische redenen enkel boterhammen eten. Het eten gebeurt in de eigen klasbubbel.

WAT MOET MIJN KIND ZEKER MEEBRENGEN NAAR SCHOOL?

Op vlak van materiaal proberen we opnieuw zoveel mogelijk het gewone schoolleven te hernemen. Dat betekent dat de kinderen vanaf vrijdag 8 juni opnieuw turnen hebben. Je kind brengt dus vanaf dan opnieuw zijn turnpak mee. Ook de fruitdagen (op dinsdag en donderdag), het dragen van een fluojas, het meebrengen van de eigen drinkfles... wordt opnieuw belangrijk. Breng ook het contractwerk van de voorbije weken mee! Dit bevat belangrijke informatie voor de leerkracht.


WORDEN ER RIJEN GEORGANISEERD?

Omdat we de verschillende klasbubbels moeten gescheiden houden, kunnen we ook na 5 juni geen rijen organiseren. We vragen daarom je kind zelf op te halen van school. Volg hierbij het eenrichtingsverkeer aan de poort op de Nieuwplaats. Indien je je kind niet zelf kan ophalen, kan je kind terecht in de buitenschoolse kinderopvang 't Buitenbeentje. Neem in dat geval steeds zelf contact met de BKO zodat ze op de hoogte zijn van de komst van je kind.

 

VRAGEN?


Zit je na deze nieuwsbrief nog met vragen? Contacteer ons dan via onderstaande contactgegevens:

  • Algemene vragen: directeur Luc (directie@deooievaar.info)

  • Specifieke vragen lager: zorgcoördinator Hobie (zorglager@deooievaar.info)

  • Specifieke vragen kleuter: zorgcoördinator Lennie (zorgkleuter@deooievaar.info).

Recente blogposts

Alles weergeven

Vervanging juf Sabrine

Beste ouders Beste allemaal Eerder lieten we u weten dat juf Sabrine in ziekteverlof gaat voor ongeveer een 6-tal weken. Dit ziekteverlof gaat volgende week woensdag in. Juf Sabrine wordt vervangen do

Comments


bottom of page